مصدومیت 18 دانش‌آموز بر اثر واژگونی مینی‌بوس در یاسوج/ حال مصدومان خوب است

مصدومیت 18 دانش‌آموز بر اثر واژگونی مینی‌بوس در یاسوج/ حال مصدومان خوب است
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر اثر واژگونی مینی‌بوس حامل دانش‌آموزان مدرسه فرزانگان یاسوج 18 نفر مصدوم شدند.

مصدومیت 18 دانش‌آموز بر اثر واژگونی مینی‌بوس در یاسوج/ حال مصدومان خوب است

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر اثر واژگونی مینی‌بوس حامل دانش‌آموزان مدرسه فرزانگان یاسوج 18 نفر مصدوم شدند.
مصدومیت 18 دانش‌آموز بر اثر واژگونی مینی‌بوس در یاسوج/ حال مصدومان خوب است

View more posts from this author