مصدومان بروجردی به صورت سرپایی مداوا شدند/ آماده‌باش 8 پایگاه اورژانس شهری و جاده‌ای بروجرد

مصدومان بروجردی به صورت سرپایی مداوا شدند/ آماده‌باش 8 پایگاه اورژانس شهری و جاده‌ای بروجرد
رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان لرستان گفت: مصدومان زلزله بروجرد با مراجعه به مراکز درمانی به صورت سرپایی مداوا شدند.

مصدومان بروجردی به صورت سرپایی مداوا شدند/ آماده‌باش 8 پایگاه اورژانس شهری و جاده‌ای بروجرد

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان لرستان گفت: مصدومان زلزله بروجرد با مراجعه به مراکز درمانی به صورت سرپایی مداوا شدند.
مصدومان بروجردی به صورت سرپایی مداوا شدند/ آماده‌باش 8 پایگاه اورژانس شهری و جاده‌ای بروجرد

View more posts from this author