مشکلی در مرز خسروی از نظر دولت ایران وجود ندارد/مردم با مدارک کامل به مرزها مراجعه کنند

مشکلی در مرز خسروی از نظر دولت ایران وجود ندارد/مردم با مدارک کامل به مرزها مراجعه کنند
جانشین معاون هماهنگ‌کننده ناجا از افزایش لحظه به لحظه تعداد زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: مشکلی در مرز خسروی از نظر دولت ایران وجود ندارد و منتظر هستیم تا طرف عراقی آمادگی خود را برای پذیرش زوار اعلام کند و به‌محض این اعلام آمادگی عبور از مرز انجام می‌شود.

مشکلی در مرز خسروی از نظر دولت ایران وجود ندارد/مردم با مدارک کامل به مرزها مراجعه کنند

جانشین معاون هماهنگ‌کننده ناجا از افزایش لحظه به لحظه تعداد زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: مشکلی در مرز خسروی از نظر دولت ایران وجود ندارد و منتظر هستیم تا طرف عراقی آمادگی خود را برای پذیرش زوار اعلام کند و به‌محض این اعلام آمادگی عبور از مرز انجام می‌شود.
مشکلی در مرز خسروی از نظر دولت ایران وجود ندارد/مردم با مدارک کامل به مرزها مراجعه کنند

View more posts from this author