مشکلات معیشتی و رکود با سخنرانی و گزارش‌دهی حل نمی‌شود/ رکود بی‌سابقه‌ای بر بازار حاکم است

مشکلات معیشتی و رکود با سخنرانی و گزارش‌دهی حل نمی‌شود/ رکود بی‌سابقه‌ای بر بازار حاکم است
امام‌جمعه موقت یزد با اشاره به رکود بی‌سابقه‌ای که بر بازار حاکم است و مشکلات متعدد معیشتی مردم، تأکید کرد: مسئولین باید بدانند که این معضلات با سخنرانی و گزارش دهی حل نمی‌شود.

مشکلات معیشتی و رکود با سخنرانی و گزارش‌دهی حل نمی‌شود/ رکود بی‌سابقه‌ای بر بازار حاکم است

امام‌جمعه موقت یزد با اشاره به رکود بی‌سابقه‌ای که بر بازار حاکم است و مشکلات متعدد معیشتی مردم، تأکید کرد: مسئولین باید بدانند که این معضلات با سخنرانی و گزارش دهی حل نمی‌شود.
مشکلات معیشتی و رکود با سخنرانی و گزارش‌دهی حل نمی‌شود/ رکود بی‌سابقه‌ای بر بازار حاکم است

View more posts from this author