مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری دسته‌ گل وزارت تعاون است/ چاره‌ای جز ورود دستگاه قضا به این موضوع وجود ندارد

مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری دسته‌ گل وزارت تعاون است/ چاره‌ای جز ورود دستگاه قضا به این موضوع وجود ندارد
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: این هم یکی دیگر از دسته‌گل‌های وزارت تعاون است که بدون حساب مجوز فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری را صادر کرده، بدون اینکه بانک مرکزی بر آن نظارت داشته باشد.

مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری دسته‌ گل وزارت تعاون است/ چاره‌ای جز ورود دستگاه قضا به این موضوع وجود ندارد

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: این هم یکی دیگر از دسته‌گل‌های وزارت تعاون است که بدون حساب مجوز فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری را صادر کرده، بدون اینکه بانک مرکزی بر آن نظارت داشته باشد.
مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری دسته‌ گل وزارت تعاون است/ چاره‌ای جز ورود دستگاه قضا به این موضوع وجود ندارد

View more posts from this author