مشکلات روستای محمودیه از ابتدا باید پیش‌بینی می‌شد/ مردم نباید تاوان مشکلات را بدهند

مشکلات روستای محمودیه از ابتدا باید پیش‌بینی می‌شد/ مردم نباید تاوان مشکلات را بدهند
منتخب مردم شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه در مجلس دهم با بیان اینکه مشکلات روستای محمودیه از ابتدا باید پیش‌بینی می‌شد، گفت: مشکلات محمودیه باید بررسی و رفع شود و تاوان آن را نباید مردم بدهند.

مشکلات روستای محمودیه از ابتدا باید پیش‌بینی می‌شد/ مردم نباید تاوان مشکلات را بدهند

منتخب مردم شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه در مجلس دهم با بیان اینکه مشکلات روستای محمودیه از ابتدا باید پیش‌بینی می‌شد، گفت: مشکلات محمودیه باید بررسی و رفع شود و تاوان آن را نباید مردم بدهند.
مشکلات روستای محمودیه از ابتدا باید پیش‌بینی می‌شد/ مردم نباید تاوان مشکلات را بدهند

روزنامه قانون

View more posts from this author