مشکلات درمانی غرب تهران را در اسرع وقت رفع می‌کنیم

مشکلات درمانی غرب تهران را در اسرع وقت رفع می‌کنیم
منتخب مردم شهرستان‌های شهریار، ملارد و قدس در مجلس دهم گفت: با تمام توان در مسیر افزایش زیرساخت‌های درمانی و حمل و نقل این شهرستان‌ها گام خواهم برداشت و این برنامه‌ها را در مدت زمان مناسب به نتیجه خواهیم رساند.

مشکلات درمانی غرب تهران را در اسرع وقت رفع می‌کنیم

منتخب مردم شهرستان‌های شهریار، ملارد و قدس در مجلس دهم گفت: با تمام توان در مسیر افزایش زیرساخت‌های درمانی و حمل و نقل این شهرستان‌ها گام خواهم برداشت و این برنامه‌ها را در مدت زمان مناسب به نتیجه خواهیم رساند.
مشکلات درمانی غرب تهران را در اسرع وقت رفع می‌کنیم

View more posts from this author