مشکلات داوری بر باخت ذوب‌آهن تأثیر گذاشت/ در دربی برگشت نتیجه را جبران می‌کنیم

مشکلات داوری بر باخت ذوب‌آهن تأثیر گذاشت/ در دربی برگشت نتیجه را جبران می‌کنیم
سرمربی تیم فوتبال بانوان ذوب‌آهن گفت: مشکلات داوری بر روی نتیجه به‌ دست‌آمده در دربی اصفهان تأثیر داشت اما در بازی برگشت این باخت را جبران خواهیم کرد.

مشکلات داوری بر باخت ذوب‌آهن تأثیر گذاشت/ در دربی برگشت نتیجه را جبران می‌کنیم

سرمربی تیم فوتبال بانوان ذوب‌آهن گفت: مشکلات داوری بر روی نتیجه به‌ دست‌آمده در دربی اصفهان تأثیر داشت اما در بازی برگشت این باخت را جبران خواهیم کرد.
مشکلات داوری بر باخت ذوب‌آهن تأثیر گذاشت/ در دربی برگشت نتیجه را جبران می‌کنیم

View more posts from this author