مشکلات بیمارستان انزلی پیگیری می‌شود

مشکلات بیمارستان انزلی پیگیری می‌شود
نماینده مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی از پیگیری مشکلات بیمارستان این شهرستان برای آمادگی در مواقع ضروری خبر داد.

مشکلات بیمارستان انزلی پیگیری می‌شود

نماینده مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی از پیگیری مشکلات بیمارستان این شهرستان برای آمادگی در مواقع ضروری خبر داد.
مشکلات بیمارستان انزلی پیگیری می‌شود

View more posts from this author