مشهد مقدس غرق ماتم شد/ صحن‌های مختلف حرم رضوی مملو از عزاداران از سراسر کشور

مشهد مقدس غرق ماتم شد/ صحن‌های مختلف حرم رضوی مملو از عزاداران از سراسر کشور
هم‌زمان با شب شهادت حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع)،‌ حرم مطهر رضوی و خیابان‌های منتهی به حرم مملو از زائرانی است که در غم امامشان به سوگ نشسته‌اند.

مشهد مقدس غرق ماتم شد/ صحن‌های مختلف حرم رضوی مملو از عزاداران از سراسر کشور

هم‌زمان با شب شهادت حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع)،‌ حرم مطهر رضوی و خیابان‌های منتهی به حرم مملو از زائرانی است که در غم امامشان به سوگ نشسته‌اند.
مشهد مقدس غرق ماتم شد/ صحن‌های مختلف حرم رضوی مملو از عزاداران از سراسر کشور

View more posts from this author