مشارکت سپاه در مبارزه با قاچاق کالا، دشمنان را مأیوس کرد/ سپاه در همه دولت‌ها کمک‌کار نظام بوده است

مشارکت سپاه در مبارزه با قاچاق کالا، دشمنان را مأیوس کرد/ سپاه در همه دولت‌ها کمک‌کار نظام بوده است
نماینده مردم آستانه‌اشرفیه در مجلس با اشاره به همکاری سپاه با همه دولت‌ها گفت: تصمیم رئیس‌جمهور مبنی بر مشارکت سپاه در مبارزه با قاچاق کالا موجب شد تا کسانی که در تلاش بودند تخم نفاق را در کشور بکارند مأیوس و ناامید شوند.

مشارکت سپاه در مبارزه با قاچاق کالا، دشمنان را مأیوس کرد/ سپاه در همه دولت‌ها کمک‌کار نظام بوده است

نماینده مردم آستانه‌اشرفیه در مجلس با اشاره به همکاری سپاه با همه دولت‌ها گفت: تصمیم رئیس‌جمهور مبنی بر مشارکت سپاه در مبارزه با قاچاق کالا موجب شد تا کسانی که در تلاش بودند تخم نفاق را در کشور بکارند مأیوس و ناامید شوند.
مشارکت سپاه در مبارزه با قاچاق کالا، دشمنان را مأیوس کرد/ سپاه در همه دولت‌ها کمک‌کار نظام بوده است

View more posts from this author