مسلمانان تا آزادی قبله اول مسلمین دست از مجاهدت بر نمی‌دارند

مسلمانان تا آزادی قبله اول مسلمین دست از مجاهدت بر نمی‌دارند
امام جمعه آشتیان گفت: آزادی قدس شریف مسأله اول جهان اسلام بوده و مسلمانان تا آزادی قبله اول مسلمین دست از مجاهدت و ایستادگی بر نمی‌دارند.

مسلمانان تا آزادی قبله اول مسلمین دست از مجاهدت بر نمی‌دارند

امام جمعه آشتیان گفت: آزادی قدس شریف مسأله اول جهان اسلام بوده و مسلمانان تا آزادی قبله اول مسلمین دست از مجاهدت و ایستادگی بر نمی‌دارند.
مسلمانان تا آزادی قبله اول مسلمین دست از مجاهدت بر نمی‌دارند

خرید vpn نکست

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

View more posts from this author