مسجد مقدس جمکران در آستانه نیمه شعبان

مسجد مقدس جمکران در آستانه نیمه شعبان
مسجد مقدس جمکران در آستانه سالروز میلاد صاحب‌الزمان(ع) و نیمه شعبان با برنامه‌های متنوع مذهبی آماده پذیرایی از زائران و منتظران مهدی موعود (عج) است.

مسجد مقدس جمکران در آستانه نیمه شعبان

مسجد مقدس جمکران در آستانه سالروز میلاد صاحب‌الزمان(ع) و نیمه شعبان با برنامه‌های متنوع مذهبی آماده پذیرایی از زائران و منتظران مهدی موعود (عج) است.
مسجد مقدس جمکران در آستانه نیمه شعبان

View more posts from this author