مستند شهید ایمانی تهیه می‌شود

مستند شهید ایمانی تهیه می‌شود
مستند شهید مدافع حرم «مهدی ایمانی» به منظور به تصویر کشیدن زندگی این شهید بزرگوار به همت آستان مقدس کریمه اهل‌بیت (س) تدوین می‌شود.

مستند شهید ایمانی تهیه می‌شود

مستند شهید مدافع حرم «مهدی ایمانی» به منظور به تصویر کشیدن زندگی این شهید بزرگوار به همت آستان مقدس کریمه اهل‌بیت (س) تدوین می‌شود.
مستند شهید ایمانی تهیه می‌شود

View more posts from this author