مساجد علاوه بر اقامه نماز جماعت جایگاهی برای حل معضلات فرهنگی هستند

مساجد علاوه بر اقامه نماز جماعت جایگاهی برای حل معضلات فرهنگی هستند
رئیس اداره تبلیغات اسلامی چادگان گفت: مسجد علاوه بر نماز جماعت در حل مشکلات جامعه و برگزاری کلاس‌های فرهنگی و هنری نیز استفاده می‌شود.

مساجد علاوه بر اقامه نماز جماعت جایگاهی برای حل معضلات فرهنگی هستند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی چادگان گفت: مسجد علاوه بر نماز جماعت در حل مشکلات جامعه و برگزاری کلاس‌های فرهنگی و هنری نیز استفاده می‌شود.
مساجد علاوه بر اقامه نماز جماعت جایگاهی برای حل معضلات فرهنگی هستند

اسکای نیوز

View more posts from this author