مسابقات طناب‌کشی جام رمضان ویژه بانوان قائم‌شهری برگزار می‌شود

مسابقات طناب‌کشی جام رمضان ویژه بانوان قائم‌شهری برگزار می‌شود
رئیس اداره ورزش و جوانان قائم‌شهر از برگزاری مسابقات طناب‌کشی جام رمضان ویژه بانوان این شهرستان خبر داد.

مسابقات طناب‌کشی جام رمضان ویژه بانوان قائم‌شهری برگزار می‌شود

رئیس اداره ورزش و جوانان قائم‌شهر از برگزاری مسابقات طناب‌کشی جام رمضان ویژه بانوان این شهرستان خبر داد.
مسابقات طناب‌کشی جام رمضان ویژه بانوان قائم‌شهری برگزار می‌شود

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author