مسئولین جدید یزد حافظ خوش‌نامی فرهنگ استان باشند/ شکوه اربعین حسینی توطئه دشمنان را خنثی می‌کند

مسئولین جدید یزد حافظ خوش‌نامی فرهنگ استان باشند/ شکوه اربعین حسینی توطئه دشمنان را خنثی می‌کند
امام‌جمعه یزد با اشاره به انتصاب استاندار جدید یزد، گفت: مسئولین جدید استان باید در حفظ خوش‌نامی فرهنگی و مذهبی یزد کوشا باشند و برای حل مشکل صنایع و آب استان برنامه‌ریزی کنند.

مسئولین جدید یزد حافظ خوش‌نامی فرهنگ استان باشند/ شکوه اربعین حسینی توطئه دشمنان را خنثی می‌کند

امام‌جمعه یزد با اشاره به انتصاب استاندار جدید یزد، گفت: مسئولین جدید استان باید در حفظ خوش‌نامی فرهنگی و مذهبی یزد کوشا باشند و برای حل مشکل صنایع و آب استان برنامه‌ریزی کنند.
مسئولین جدید یزد حافظ خوش‌نامی فرهنگ استان باشند/ شکوه اربعین حسینی توطئه دشمنان را خنثی می‌کند

View more posts from this author