مسئولان دولتی در حصار آمارها/ مردم به یاری زائران امام حسین بشتابند

مسئولان دولتی در حصار آمارها/ مردم به یاری زائران امام حسین بشتابند
دبیر ستاد مردمی اربعین سیستان و بلوچستان گفت: دولت پاکستان با کوتاهی و کم‌کاری خود مشکلات زیادی را برای شهروندان خود و بالطبع آن سیستان و بلوچستان به وجود آورد.

مسئولان دولتی در حصار آمارها/ مردم به یاری زائران امام حسین بشتابند

دبیر ستاد مردمی اربعین سیستان و بلوچستان گفت: دولت پاکستان با کوتاهی و کم‌کاری خود مشکلات زیادی را برای شهروندان خود و بالطبع آن سیستان و بلوچستان به وجود آورد.
مسئولان دولتی در حصار آمارها/ مردم به یاری زائران امام حسین بشتابند

View more posts from this author