مسؤولان نباید پدافند غیرعامل را سیاسی کنند

مسؤولان نباید پدافند غیرعامل را سیاسی کنند
تولیت آستان مقدس کریمه اهل بیت(س) گفت: مسؤولان نباید فعالیت‌های پدافند غیرعامل را سیاسی کنند چرا که مباحث این حوزه با امنیت مردم مرتبط است.

مسؤولان نباید پدافند غیرعامل را سیاسی کنند

تولیت آستان مقدس کریمه اهل بیت(س) گفت: مسؤولان نباید فعالیت‌های پدافند غیرعامل را سیاسی کنند چرا که مباحث این حوزه با امنیت مردم مرتبط است.
مسؤولان نباید پدافند غیرعامل را سیاسی کنند

View more posts from this author