مسؤولان قزوین برای پروژه انتقال آب سد طالقان خواب نداشته باشند

مسؤولان قزوین برای پروژه انتقال آب سد طالقان خواب نداشته باشند
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی گفت: گرچه نمایندگان مجلس در استان قزوین پیگیر پروژه انتقال آب سد طالقان هستند اما مدیران استانی هم در این زمینه نباید خواب داشته باشند و باید به طور جدی پیگیر این موضوع باشند.

مسؤولان قزوین برای پروژه انتقال آب سد طالقان خواب نداشته باشند

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی گفت: گرچه نمایندگان مجلس در استان قزوین پیگیر پروژه انتقال آب سد طالقان هستند اما مدیران استانی هم در این زمینه نباید خواب داشته باشند و باید به طور جدی پیگیر این موضوع باشند.
مسؤولان قزوین برای پروژه انتقال آب سد طالقان خواب نداشته باشند

View more posts from this author