مسؤولان در مواجهه با مشکلات دستپاچه نشوند/ نگاه به مشهد باید ملی باشد

مسؤولان در مواجهه با مشکلات دستپاچه نشوند/ نگاه به مشهد باید ملی باشد
نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی گفت: برخی‌ها مشکلات کشور را بزرگ جلوه می‌دهند، عزیزان ما نباید دستپاچه شوند؛ این اتفاقات نباید سبب شود خود را اندک ببینیم و به فکر وابستگی به‌جایی باشیم.

مسؤولان در مواجهه با مشکلات دستپاچه نشوند/ نگاه به مشهد باید ملی باشد

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی گفت: برخی‌ها مشکلات کشور را بزرگ جلوه می‌دهند، عزیزان ما نباید دستپاچه شوند؛ این اتفاقات نباید سبب شود خود را اندک ببینیم و به فکر وابستگی به‌جایی باشیم.
مسؤولان در مواجهه با مشکلات دستپاچه نشوند/ نگاه به مشهد باید ملی باشد

View more posts from this author