مسؤولان حوزه فرهنگ را جدی بگیرند/ دشمن به دنبال آلوده کردن فضای فرهنگی جامعه است

مسؤولان حوزه فرهنگ را جدی بگیرند/ دشمن به دنبال آلوده کردن فضای فرهنگی جامعه است
امام جمعه پارسیان گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی خواستار توجه ویژه مسؤولان به مسأله فرهنگ هستند و نباید به هجمه فرهنگی دشمن بی‌تفاوت بود.

مسؤولان حوزه فرهنگ را جدی بگیرند/ دشمن به دنبال آلوده کردن فضای فرهنگی جامعه است

امام جمعه پارسیان گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی خواستار توجه ویژه مسؤولان به مسأله فرهنگ هستند و نباید به هجمه فرهنگی دشمن بی‌تفاوت بود.
مسؤولان حوزه فرهنگ را جدی بگیرند/ دشمن به دنبال آلوده کردن فضای فرهنگی جامعه است

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author