مرگ 6 نفر در اثر تب کریمه کنگو در کشور

مرگ 6 نفر در اثر تب کریمه کنگو در کشور
رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت با بیان اینکه ابتلا به بیماری‌های زئونوز سالانه خسارات مالی و جانی بسیاری در پی دارد، گفت: از ابتدای امسال 147 نفر در کشور به تب کریمه کنگو مبتلا و 6 نفر درگذشتند.

مرگ 6 نفر در اثر تب کریمه کنگو در کشور

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت با بیان اینکه ابتلا به بیماری‌های زئونوز سالانه خسارات مالی و جانی بسیاری در پی دارد، گفت: از ابتدای امسال 147 نفر در کشور به تب کریمه کنگو مبتلا و 6 نفر درگذشتند.
مرگ 6 نفر در اثر تب کریمه کنگو در کشور

View more posts from this author