مرگ یکی از اهالی دهدز بر اثر غرق شدن در آب / تلاش‌ها برای یافتن جسد ادامه دارد

مرگ یکی از اهالی دهدز بر اثر غرق شدن در آب / تلاش‌ها برای یافتن جسد ادامه دارد
بخشدار دهدز گفت: یکی از اهالی منطقه دهدز در ورودی رود خرسان به دریاچه کارون 3 غرق شد و اقدامات برای یافتن جسد وی ادامه دارد.

مرگ یکی از اهالی دهدز بر اثر غرق شدن در آب / تلاش‌ها برای یافتن جسد ادامه دارد

بخشدار دهدز گفت: یکی از اهالی منطقه دهدز در ورودی رود خرسان به دریاچه کارون 3 غرق شد و اقدامات برای یافتن جسد وی ادامه دارد.
مرگ یکی از اهالی دهدز بر اثر غرق شدن در آب / تلاش‌ها برای یافتن جسد ادامه دارد

میهن دانلود

View more posts from this author