مرگ کودک 3 ساله بر اثر غرق‌شدگی در منطقه سیلاب کلوار

مرگ کودک 3 ساله بر اثر غرق‌شدگی در منطقه سیلاب کلوار
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد از غرق شدن دو کودک 3ساله و 4 و نیم ساله در منطقه سیلاب کلوار (لوداب) خبر داد و گفت: این غرق‌شدگی، یک کودک را به کام مرگ برد و دیگری را روانه بیمارستان کرد.

مرگ کودک 3 ساله بر اثر غرق‌شدگی در منطقه سیلاب کلوار

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد از غرق شدن دو کودک 3ساله و 4 و نیم ساله در منطقه سیلاب کلوار (لوداب) خبر داد و گفت: این غرق‌شدگی، یک کودک را به کام مرگ برد و دیگری را روانه بیمارستان کرد.
مرگ کودک 3 ساله بر اثر غرق‌شدگی در منطقه سیلاب کلوار

View more posts from this author