مرگ خاموش یک خانواده در پیشوا

مرگ خاموش یک خانواده در پیشوا
مدیرعامل آتش‌نشانی و خدمات ایمنی پیشوا از مرگ خاموش سه نفر در پیشوا خبر داد و گفت: نصب ناصحیح آبگرمکن دیواری یک خانواده را به کام مرگ کشید.

مرگ خاموش یک خانواده در پیشوا

مدیرعامل آتش‌نشانی و خدمات ایمنی پیشوا از مرگ خاموش سه نفر در پیشوا خبر داد و گفت: نصب ناصحیح آبگرمکن دیواری یک خانواده را به کام مرگ کشید.
مرگ خاموش یک خانواده در پیشوا

View more posts from this author