مرز چیلات و مهران دروازه‌های بزرگ پذیرایی از زوار عتبات عالیات/ کاهش ترافیک تردد در مرزهای غربی کشور

مرز چیلات و مهران دروازه‌های بزرگ پذیرایی از زوار عتبات عالیات/ کاهش ترافیک تردد در مرزهای غربی کشور
شلوغی‌ و ترافیک در مرز بین‌المللی مهران در ایام اربعین تنها بخشی از مشکلات تردد زوار از مرز مهران بوده که باید با تدابیر لازم از سوی مسؤولان امر مانع افزایش مشکلات بر تردد زوار اربعین حسینی شد.

مرز چیلات و مهران دروازه‌های بزرگ پذیرایی از زوار عتبات عالیات/ کاهش ترافیک تردد در مرزهای غربی کشور

شلوغی‌ و ترافیک در مرز بین‌المللی مهران در ایام اربعین تنها بخشی از مشکلات تردد زوار از مرز مهران بوده که باید با تدابیر لازم از سوی مسؤولان امر مانع افزایش مشکلات بر تردد زوار اربعین حسینی شد.
مرز چیلات و مهران دروازه‌های بزرگ پذیرایی از زوار عتبات عالیات/ کاهش ترافیک تردد در مرزهای غربی کشور

View more posts from this author