مرز تجاری شلمچه فعالیت خود را مجدداً از سر گرفت

مرز تجاری شلمچه فعالیت خود را مجدداً از سر گرفت
قائم مقام سازمان منطقه آزاد اروند از بازگشایی مرز تجاری شلمچه خبر داد و گفت: صادرات کالا از مرز شلمچه با پایان تردد زائران اربعین حسینی پس از حدود 2 هفته تعطیلی از امروز از سر گرفته شد.

مرز تجاری شلمچه فعالیت خود را مجدداً از سر گرفت

قائم مقام سازمان منطقه آزاد اروند از بازگشایی مرز تجاری شلمچه خبر داد و گفت: صادرات کالا از مرز شلمچه با پایان تردد زائران اربعین حسینی پس از حدود 2 هفته تعطیلی از امروز از سر گرفته شد.
مرز تجاری شلمچه فعالیت خود را مجدداً از سر گرفت

View more posts from this author