مرز بین‌المللی مهران تا 2 بامداد 23 اردیبهشت بسته شد

مرز بین‌المللی مهران تا 2 بامداد 23 اردیبهشت بسته شد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام گفت: مرز بین‌المللی مهران به دلیل برگزاری انتخابات پارلمانی عراق تا 2 بامداد 23 اردیبهشت بسته شد.

مرز بین‌المللی مهران تا 2 بامداد 23 اردیبهشت بسته شد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام گفت: مرز بین‌المللی مهران به دلیل برگزاری انتخابات پارلمانی عراق تا 2 بامداد 23 اردیبهشت بسته شد.
مرز بین‌المللی مهران تا 2 بامداد 23 اردیبهشت بسته شد

View more posts from this author