مردم ولایی لرستان صفوف خود را از اغتشاشگران جدا کرده‌اند

مردم ولایی لرستان صفوف خود را از اغتشاشگران جدا کرده‌اند
نماینده ولی فقیه در استان لرستان گفت:مردم ولایت‌پذیر لرستان از اغتشاش‌گران متنفر بوده و راه خود را از آنها جدا کرده‌اند.

مردم ولایی لرستان صفوف خود را از اغتشاشگران جدا کرده‌اند

نماینده ولی فقیه در استان لرستان گفت:مردم ولایت‌پذیر لرستان از اغتشاش‌گران متنفر بوده و راه خود را از آنها جدا کرده‌اند.
مردم ولایی لرستان صفوف خود را از اغتشاشگران جدا کرده‌اند

View more posts from this author