مردم نسبت به پیام‌های ناشناس بی توجه باشند/ شما برنده چیزی نشدید!

مردم نسبت به پیام‌های ناشناس بی توجه باشند/ شما برنده چیزی نشدید!
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان ایلام با هشدار مجدد در خصوص کلاهبرداری‌های اینترنتی از کاربران فضای مجازی خواست نسبت به پیام‌های ناشناس بی‌توجه باشند.

مردم نسبت به پیام‌های ناشناس بی توجه باشند/ شما برنده چیزی نشدید!

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان ایلام با هشدار مجدد در خصوص کلاهبرداری‌های اینترنتی از کاربران فضای مجازی خواست نسبت به پیام‌های ناشناس بی‌توجه باشند.
مردم نسبت به پیام‌های ناشناس بی توجه باشند/ شما برنده چیزی نشدید!

View more posts from this author