مردم نباید شاهد رفتارهای متناقض مسؤولان باشند

مردم نباید شاهد رفتارهای متناقض مسؤولان باشند
استاد حوزه گفت: مسؤولان باید امید را به مردم انتقال دهند و مردم نباید شاهد رفتارهای متناقض مسؤولان باشند.

مردم نباید شاهد رفتارهای متناقض مسؤولان باشند

استاد حوزه گفت: مسؤولان باید امید را به مردم انتقال دهند و مردم نباید شاهد رفتارهای متناقض مسؤولان باشند.
مردم نباید شاهد رفتارهای متناقض مسؤولان باشند

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *