مردم منتظر پاسخ دولتمردان به رفتار ترامپ هستند/ دولت از اشتباهات خود درس بگیرد

مردم منتظر پاسخ دولتمردان به رفتار ترامپ هستند/ دولت از اشتباهات خود درس بگیرد
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: مردم هیچ‌گونه مسامحه را نه تنها از دولت بلکه از هیچ‌کسی قبول نمی‌کنند و الان همه آحاد مردم منتظر پاسخ قاطع دولتمردان به سخنان سخیف ترامپ هستند.

مردم منتظر پاسخ دولتمردان به رفتار ترامپ هستند/ دولت از اشتباهات خود درس بگیرد

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: مردم هیچ‌گونه مسامحه را نه تنها از دولت بلکه از هیچ‌کسی قبول نمی‌کنند و الان همه آحاد مردم منتظر پاسخ قاطع دولتمردان به سخنان سخیف ترامپ هستند.
مردم منتظر پاسخ دولتمردان به رفتار ترامپ هستند/ دولت از اشتباهات خود درس بگیرد

View more posts from this author