مردم قهدریجان اجازه سوءاستفاده به دشمنان نمی‌دهند/ مسؤولان اهتمام ویژه‌ای برای حل مشکلات داشته باشند

مردم قهدریجان اجازه سوءاستفاده به دشمنان نمی‌دهند/ مسؤولان اهتمام ویژه‌ای برای حل مشکلات داشته باشند
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی گفت: در حوادث قهدریجان با بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد افراد مؤثر این حادثه از این شهر نبوده و دنبال بدنام کردن قهدریجان بوده‌اند چراکه مردم شهیدپرور این شهرستان اجازه سوءاستفاده به دشمنان داخلی و خارجی را نمی‌دهند.

مردم قهدریجان اجازه سوءاستفاده به دشمنان نمی‌دهند/ مسؤولان اهتمام ویژه‌ای برای حل مشکلات داشته باشند

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی گفت: در حوادث قهدریجان با بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد افراد مؤثر این حادثه از این شهر نبوده و دنبال بدنام کردن قهدریجان بوده‌اند چراکه مردم شهیدپرور این شهرستان اجازه سوءاستفاده به دشمنان داخلی و خارجی را نمی‌دهند.
مردم قهدریجان اجازه سوءاستفاده به دشمنان نمی‌دهند/ مسؤولان اهتمام ویژه‌ای برای حل مشکلات داشته باشند

View more posts from this author