مردم حساب انقلاب و نظام را جدای از مسائل و مشکلات می‌دانند

مردم حساب انقلاب و نظام را جدای از مسائل و مشکلات می‌دانند
امام‌جمعه خرم‌آباد گفت: مردم در راهپیمایی 22 بهمن ثابت کردند نارضایتی، مشکلات و بیکاری خود را به انقلاب گره نزده و نمی‌زنند و حساب انقلاب و نظام را جدای از مسائل و مشکلات خود می‌دانند.

مردم حساب انقلاب و نظام را جدای از مسائل و مشکلات می‌دانند

امام‌جمعه خرم‌آباد گفت: مردم در راهپیمایی 22 بهمن ثابت کردند نارضایتی، مشکلات و بیکاری خود را به انقلاب گره نزده و نمی‌زنند و حساب انقلاب و نظام را جدای از مسائل و مشکلات خود می‌دانند.
مردم حساب انقلاب و نظام را جدای از مسائل و مشکلات می‌دانند

View more posts from this author