مردم با حضور در راهپیمایی 13 آبان جواب دندان‌شکنی به آمریکا می‌دهند

مردم با حضور در راهپیمایی 13 آبان جواب دندان‌شکنی به آمریکا می‌دهند
جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس در امور بسیج با اشاره به یاوه‌گویی‌های ترامپ در مورد سپاه، گفت: مردم در 13 آبان با بصیرت هرچه تمام‌تر به میدان می‌آیند و جواب قاطعی را به استکبار جهانی و دست‌نشانده‌های آنان خواهند داد.

مردم با حضور در راهپیمایی 13 آبان جواب دندان‌شکنی به آمریکا می‌دهند

جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس در امور بسیج با اشاره به یاوه‌گویی‌های ترامپ در مورد سپاه، گفت: مردم در 13 آبان با بصیرت هرچه تمام‌تر به میدان می‌آیند و جواب قاطعی را به استکبار جهانی و دست‌نشانده‌های آنان خواهند داد.
مردم با حضور در راهپیمایی 13 آبان جواب دندان‌شکنی به آمریکا می‌دهند

View more posts from this author