مردم با تمام وجود رکود اقتصادی را احساس می‌کنند

مردم با تمام وجود رکود اقتصادی را احساس می‌کنند
نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری گفت: مسؤولان توجه کنند که مردم رکود اقتصادی را با تمام وجود خود احساس می‌کنند پس باید با عزم جدی برای تحقق مطالبات اقتصادی تلاش نمایند.

مردم با تمام وجود رکود اقتصادی را احساس می‌کنند

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری گفت: مسؤولان توجه کنند که مردم رکود اقتصادی را با تمام وجود خود احساس می‌کنند پس باید با عزم جدی برای تحقق مطالبات اقتصادی تلاش نمایند.
مردم با تمام وجود رکود اقتصادی را احساس می‌کنند

View more posts from this author