مردم انتظار نداشتند وزرایشان دارایی میلیاردی داشته باشند/ دشمن به بهانه برجام 4 سال ما را فریب داد

مردم انتظار نداشتند وزرایشان دارایی میلیاردی داشته باشند/ دشمن به بهانه برجام 4 سال ما را فریب داد
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس گفت: اگر دولت به صحبت‌ها گوش کرده بود امروز چنین وضعیتی در برجام نداشتیم، زندگی مردم در این مدت بدتر شده و دامنه رکود نیز بیشتر شده است، دشمن به بهانه برجام، 4 سال ما را فریب داد و به واقع 4 سال از ما فرصت‌سوزی شد.

مردم انتظار نداشتند وزرایشان دارایی میلیاردی داشته باشند/ دشمن به بهانه برجام 4 سال ما را فریب داد

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس گفت: اگر دولت به صحبت‌ها گوش کرده بود امروز چنین وضعیتی در برجام نداشتیم، زندگی مردم در این مدت بدتر شده و دامنه رکود نیز بیشتر شده است، دشمن به بهانه برجام، 4 سال ما را فریب داد و به واقع 4 سال از ما فرصت‌سوزی شد.
مردم انتظار نداشتند وزرایشان دارایی میلیاردی داشته باشند/ دشمن به بهانه برجام 4 سال ما را فریب داد

View more posts from this author