مردم استان کردستان نگران امنیت در بیرون از خانه نباشند

مردم استان کردستان نگران امنیت در بیرون از خانه نباشند
جانشین فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به وقوع زلزله و خارج شدن مردم از خانه‌های خود، گفت: انتظامی این استان برای تأمین امنیت مردم در داخل و خارج از خانه‌ها در آماده‌باش کامل است.

مردم استان کردستان نگران امنیت در بیرون از خانه نباشند

جانشین فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به وقوع زلزله و خارج شدن مردم از خانه‌های خود، گفت: انتظامی این استان برای تأمین امنیت مردم در داخل و خارج از خانه‌ها در آماده‌باش کامل است.
مردم استان کردستان نگران امنیت در بیرون از خانه نباشند

View more posts from this author