مردم از آمار خسته‌اند، وقت چشیدن طعم کاهش تورم و بیکاری است

مردم از آمار خسته‌اند، وقت چشیدن طعم کاهش تورم و بیکاری است
سه سال از انتخاب حسن روحانی به‌عنوان رئیس جمهور دولت تدبیر و امید گذشت، دولتمردان در این مدت آمارهای امیدوار کننده‎ای را ارائه داده‌اند؛ مردم اما خسته‌اند، وقت آن رسیده است که طعم کاهش تورم و بیکاری را بچشند.

مردم از آمار خسته‌اند، وقت چشیدن طعم کاهش تورم و بیکاری است

سه سال از انتخاب حسن روحانی به‌عنوان رئیس جمهور دولت تدبیر و امید گذشت، دولتمردان در این مدت آمارهای امیدوار کننده‎ای را ارائه داده‌اند؛ مردم اما خسته‌اند، وقت آن رسیده است که طعم کاهش تورم و بیکاری را بچشند.
مردم از آمار خسته‌اند، وقت چشیدن طعم کاهش تورم و بیکاری است

آهنگ جدید

View more posts from this author