مراکز پیش‌دبستانی و مدارس ابتدایی همدان فردا تعطیل شد

مراکز پیش‌دبستانی و مدارس ابتدایی همدان فردا تعطیل شد
تمام مراکز پیش‌دبستانی و مدارس ابتدایی در سراسر استان همدان در نوبت صبح فردا سه‌شنبه 10 بهمن ماه تعطیل اعلام شد.

مراکز پیش‌دبستانی و مدارس ابتدایی همدان فردا تعطیل شد

تمام مراکز پیش‌دبستانی و مدارس ابتدایی در سراسر استان همدان در نوبت صبح فردا سه‌شنبه 10 بهمن ماه تعطیل اعلام شد.
مراکز پیش‌دبستانی و مدارس ابتدایی همدان فردا تعطیل شد

View more posts from this author