مراسم یادبود محمد بهمن‌بیگی در گچساران برگزار شد

مراسم یادبود محمد بهمن‌بیگی در گچساران برگزار شد
چهارشنبه شب و با حضور اقشار مختلف مردم و مسؤولان مراسم یابود نخستین معلم عشایر ایران در گچساران برگزار شد.

مراسم یادبود محمد بهمن‌بیگی در گچساران برگزار شد

چهارشنبه شب و با حضور اقشار مختلف مردم و مسؤولان مراسم یابود نخستین معلم عشایر ایران در گچساران برگزار شد.
مراسم یادبود محمد بهمن‌بیگی در گچساران برگزار شد

موزیک سرا

View more posts from this author