مراسم گلریزان بهزیستی ملارد برگزار شد

مراسم گلریزان بهزیستی ملارد برگزار شد
اداره بهزیستی شهرستان ملارد در حرکتی انسان‌دوستانه به برگزاری مراسم گلریزان برای کمک به مددجویان زیر پوشش این نهاد پرداخت که با حضور مسؤولان و هنرمندان نام‌ آشنایی مانند رضا بنفشه‌خواه همراه شد.

مراسم گلریزان بهزیستی ملارد برگزار شد

اداره بهزیستی شهرستان ملارد در حرکتی انسان‌دوستانه به برگزاری مراسم گلریزان برای کمک به مددجویان زیر پوشش این نهاد پرداخت که با حضور مسؤولان و هنرمندان نام‌ آشنایی مانند رضا بنفشه‌خواه همراه شد.
مراسم گلریزان بهزیستی ملارد برگزار شد

گوشی موبایل

View more posts from this author