مراسم چهلم آیت‌الله راستی کاشانی در قم برگزار می‌شود

مراسم چهلم آیت‌الله راستی کاشانی در قم برگزار می‌شود
مراسم چهلمین روز درگذشت آیت‌الله راستی کاشانی با حضور علما و اساتید حوزه علمیه قم برگزار می‌شود.

مراسم چهلم آیت‌الله راستی کاشانی در قم برگزار می‌شود

مراسم چهلمین روز درگذشت آیت‌الله راستی کاشانی با حضور علما و اساتید حوزه علمیه قم برگزار می‌شود.
مراسم چهلم آیت‌الله راستی کاشانی در قم برگزار می‌شود

View more posts from this author