مراسم اربعین به نمایش گذاشتن قدرت الهی مسلمانان جهان است

مراسم اربعین به نمایش گذاشتن قدرت الهی مسلمانان جهان است
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: مراسم باشکوه اربعین حسینی(ع) به نمایش گذاشتن قدرت الهی مسلمانان جهان و عشق و ارادت به مکتب عاشورای امام حسین(ع) و یاران باوفایش است.

مراسم اربعین به نمایش گذاشتن قدرت الهی مسلمانان جهان است

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: مراسم باشکوه اربعین حسینی(ع) به نمایش گذاشتن قدرت الهی مسلمانان جهان و عشق و ارادت به مکتب عاشورای امام حسین(ع) و یاران باوفایش است.
مراسم اربعین به نمایش گذاشتن قدرت الهی مسلمانان جهان است

View more posts from this author