مذاکره مجدد با غربی‌ها تکرار اشتباه است/ تسخیر لانه جاسوسی سرآغاز ذلت آمریکایی‌ها در دنیا بود

مذاکره مجدد با غربی‌ها تکرار اشتباه است/ تسخیر لانه جاسوسی سرآغاز ذلت آمریکایی‌ها در دنیا بود
امام‌ جمعه مشهد گفت: در برابر دستور نرمش قهرمانانه که رهبر انقلاب به مذاکره‌کنندگان دادند، قراردادی بسته شد که ذلت برای ما به ارمغان آورد، اشتباه را دوباره تکرار نکنید و برجام اروپایی را جایگزین برجام آمریکایی نکنید.

مذاکره مجدد با غربی‌ها تکرار اشتباه است/ تسخیر لانه جاسوسی سرآغاز ذلت آمریکایی‌ها در دنیا بود

امام‌ جمعه مشهد گفت: در برابر دستور نرمش قهرمانانه که رهبر انقلاب به مذاکره‌کنندگان دادند، قراردادی بسته شد که ذلت برای ما به ارمغان آورد، اشتباه را دوباره تکرار نکنید و برجام اروپایی را جایگزین برجام آمریکایی نکنید.
مذاکره مجدد با غربی‌ها تکرار اشتباه است/ تسخیر لانه جاسوسی سرآغاز ذلت آمریکایی‌ها در دنیا بود

View more posts from this author