مدیریت آفت‌زده آل‌سعود باعث جان باختن حجاج در منا شد/ امنیت در مسیر پیاده‌روی اربعین حاصل خون شهداست

مدیریت آفت‌زده آل‌سعود باعث جان باختن حجاج در منا شد/ امنیت در مسیر پیاده‌روی اربعین حاصل خون شهداست
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدیریت آفت‌زده آل‌سعود باعث جان باختن تعداد زیادی از حجاج در منا شد، گفت: امنیت در مسیر پیاده‌روی اربعین حاصل خون شهداست.

مدیریت آفت‌زده آل‌سعود باعث جان باختن حجاج در منا شد/ امنیت در مسیر پیاده‌روی اربعین حاصل خون شهداست

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدیریت آفت‌زده آل‌سعود باعث جان باختن تعداد زیادی از حجاج در منا شد، گفت: امنیت در مسیر پیاده‌روی اربعین حاصل خون شهداست.
مدیریت آفت‌زده آل‌سعود باعث جان باختن حجاج در منا شد/ امنیت در مسیر پیاده‌روی اربعین حاصل خون شهداست

View more posts from this author