مدیران عالی‌رتبه‌ آستانه تحمل خود را افزایش دهند

مدیران عالی‌رتبه‌ آستانه تحمل خود را افزایش دهند
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی گفت: باید میزان پاسخگویی مدیران عالی به مردم بیشتر شود، هر چه مدیران عالی‌رتبه‌تر می‌شوند باید آستانه تحمل و سعه صدر خود را هم افزایش بدهند.

مدیران عالی‌رتبه‌ آستانه تحمل خود را افزایش دهند

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی گفت: باید میزان پاسخگویی مدیران عالی به مردم بیشتر شود، هر چه مدیران عالی‌رتبه‌تر می‌شوند باید آستانه تحمل و سعه صدر خود را هم افزایش بدهند.
مدیران عالی‌رتبه‌ آستانه تحمل خود را افزایش دهند

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *