مدیران شهرستان‌های نور و محمودآباد تغییر نمی‎کنند

مدیران شهرستان‌های نور و محمودآباد تغییر نمی‎کنند
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مدیران دستگاه‌ها باید احساس امنیت شغلی بکنند، گفت: بنا به تغییرات اساسی مدیران در حوزه انتخابیه نداریم.

مدیران شهرستان‌های نور و محمودآباد تغییر نمی‎کنند

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مدیران دستگاه‌ها باید احساس امنیت شغلی بکنند، گفت: بنا به تغییرات اساسی مدیران در حوزه انتخابیه نداریم.
مدیران شهرستان‌های نور و محمودآباد تغییر نمی‎کنند

اسکای نیوز

View more posts from this author