مدیران دستگاه‌های اجرایی لرستان پاسخگوی سؤالات فرماندار بروجرد شدند

مدیران دستگاه‌های اجرایی لرستان پاسخگوی سؤالات فرماندار بروجرد شدند
فرماندار بروجرد در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان مدیران دستگاه‌های اجرایی استان را مورد خطاب قرار داد و خواستار پاسخ سؤال‌های خود شد.

مدیران دستگاه‌های اجرایی لرستان پاسخگوی سؤالات فرماندار بروجرد شدند

فرماندار بروجرد در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان مدیران دستگاه‌های اجرایی استان را مورد خطاب قرار داد و خواستار پاسخ سؤال‌های خود شد.
مدیران دستگاه‌های اجرایی لرستان پاسخگوی سؤالات فرماندار بروجرد شدند

بازار بورس

View more posts from this author